Phong cách nhiệt đới (Tropical Style) trong thiết kế nội thất là gì?